Mixtape.
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet quisque rutrum.

Instagram

Využití filmu

Film Zuřivec zachycuje domácí násilí očima malého chlapce Bóje a pomáhá pochopit pocity dítěte, které zažívá násilí v rodině a ukazuje násilí z různých perspektiv. Film tak lze využívat jako součást prevence a osvěty domácího násilí a pro práci s ohroženými osobami násilím v rodině a blízkých vztazích nebo osobami, které se dopouštějí násilí. 

Děti se častokrát bojí otevřeně mluvit o svých trápeních, proto potřebují podporu od svých kamarádů a blízkých, aby prolomili mlčení. Film Zuřivec nabízí prostor k reflexi a otevření tématu násilí v rodině. Mnohdy se také objevuje problém, pokud jsou děti vystaveny násilí, že si násilí odehrávající se v rodině kladou za vinu. Film ukazuje, že násilí zažívají i jiní, pomáhá dětem násilí definovat a také se o něm svěřit. 

Zuřivec přináší jasné poselství pro všechny, kteří zažili násilí jako děti: Nejste v tom sami. Není to vaše vina. Můžete se svěřit někomu, komu důvěřujete. Násilí je možné zastavit.

Jak se zrodil Zuřivec

Příběh Zuřivce vychází z dlouholeté terapeutické praxe norské organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí), která se zaměřuje na práci s osobami, které se dopouštějí násilí a dětmi, které byly svědky nebo byly či stále jsou přímými obětmi násilí v rodinách.

Nápad stvořit příběh, který bude reflektovat domácí násilí z pohledu dítěte se zrodil během skupinových terapií Øivind Aschjem z ATV pro dětí, které zažily násilí v rodinách. Stále se objevovalo jedno téma, které děti trápilo, a to byla vina za násilí, které se odehrávalo v rodinách. Jedno z dětí se Øivinda zeptalo, kolik lidí ví, že v Norsku žijí děti v rodinách, kde je násilí. Øivind odpověděl, že to dost lidí neví. Pak dostal další otázku: „A ví  to pan Král?“  Øivind řekl: „Netuším, jestli to pan Král ví.“ A tak společně norskému králi Haraldovi V. napsali dopis. Harald V. po přečtení dopisu pozval děti spolu s Øivindem na audienci, kde vyslechl jejich příběhy. Řekl jim, že neví, jaké to je zažívat násilí, ale že jedno ví jistě, že násilí není jejich vina. 

Skutečný příběh tak dal vzniknout oceňované knize, divadelnímu představení a filmu, který se dá využít jak v osvětě, tak v terapii.

Jak s filmem pracovat

V rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů poskytuje Úřad vlády ČR školení k využívání filmu pro:

 • Neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí; 
 • intervenční centra a sociální pracovníky a pracovnice;
 • metodiky a metodičky prevence, pedagogické pracovníky a pracovnice
 • a další aktéry, kteří přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině

 

Školení poskytovaná Úřadem Vlády ČR k využívání filmu Zuřivec zvyšuje kompetence k práci s filmem a nabízí nástroj, jak film správně uchopit. Pro účely osvěty a prevence je film určen dětem od páté třídy základní školy. 

 

Více o projektu Úřadu vlády ČR

Projekt “Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí” reaguje na přetrvávající nedostatky v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Cílem projektu je posílit metodologickou podporu a systém prevence tohoto násilí na různých úrovních, které zajišťují pomoc obětem domácího a genderově podmíněného násilí. V rámci projektu jsou naplánované aktivit za účelem zvýšení schopnosti státní správy potírat násilí; zlepšení prevence domácího a sexuálního násilí na školách a sociálních službách; či zvýšení povědomí o formách online sexismu a zvýšení schopnosti policie reagovat na nové formy sexuálního násilí v kyberprostoru.

Projekt navazuje na úspěšnou spolupráci s norskou terapeutickou organizací Alternativ til Vold.

Děti a domácí násilí

Domácí násilí je závažným problémem v české společnosti a stále zůstává jednou z nejčastějších forem násilí. Na základě dostupných dat odborníci odhadují, že každá třetí žena a každý čtrnáctý muž zažívají domácí násilí. Ve více než polovině jsou děti svědky násilného jednání. Statistiky ukazují, že 2500 dětí je svědky nebo přímými obětmi domácího násilí, ale reálná čísla mohou být mnohonásobně vyšší. 

Děti a mladiství jsou jednou z nejohroženějších skupin. Násilí má negativní dopad na vývoj dítěte. Problémy u dítěte se mohou projevovat ve změnách chování, poruchami osobnosti, ale také somatickými obtížemi.

Studie Centra LOCIKA a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v roce 2018 ukázala, že v případech, kdy v okolí není specializovaná služba pro děti zažívající násilí, může trvat i léta než se děti dostanou k odborné pomoci. Výsledky těchto analýz poukazují také na to, že tyto služby jsou poskytovány jen u 10 – 15 % evidovaných případů domácího násilí dle výkazů MPSV. Dle výzkumu UNICEF přitom násilí v rodině zažívá 14 % českých dětí.

Školení odborné veřejnosti

Úřad vlády České republiky zajišťuje školení k využívání filmu Zuřivec. Školení jsou organizována v rámci projektu „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“ spolufinancovaného z Norských fondů. Školení jsou vždy zdarma a probíhají ve spolupráci s norskou organizací Alternativ til Vold (ATV). 

Cílem školení je poskytnout základní kompetence k využívání filmu a informace dotýkající se problematiky domácího násilí ke vzdělávacím, osvětovým a terapeutickým účelům v českém prostředí.

Úřad vlády zajišťuje dva druhy školení:

Školení pro budoucí lektory k využívání filmu Zuřivec

  • Pro koho je školení vhodné: odborníky*ice, kteří*é chtějí využívat film Zuřivec pro práci s dětmi ohroženými násilím v rodině či osobami dopouštějící se násilí

Školení k využívání filmu

  • Pro koho je školení vhodné: neziskové organizace, metodiky*čky prevence, intervenční centra, nízkoprahová centra a další aktéry, kteří přichází do kontaktu s dětmi ohroženými násilím v rodině.
  • Školení jsou vždy přizpůsobena skupině, která bude proškolena, a jejich obsah je možné dopředu konzultovat a upravit dle potřeb.
  • Školení pro pedagogické pracovníky*ice jsou pořádána ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI) a má akreditaci MŠMT

Ke stažení

Film Zuřivec s českým dabingem spolu s metodickými listy k práci s filmem jsou dostupné po přílášení zde.

Publikace Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí je volně dostupná z odkazu zde.

Kontakty

Koordinátorka školení
Andrea Kyselá
kysela.andrea@vlada.cz
+420 732 371 731

Manažerka projektu
Dušana Maliniaková
Maliniakova.dusana@vlada.cz
+420 735 898 176

Odbor rovnosti žen a mužů, Úřad vlády ČR
Vladislavova 4, 110 00 Praha 1
www.vlada.cz

S podporou

Norway_grants_big-logo
Logo_RGB_monochorom_fialová

Bilaterální partner projektu

Alternativ-til-vold